27 Kasım 2021 12:06

Ağva’yı yakından ilgilendiriyor: Mahkeme iptal etti!

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yapılması planlanan Sungurlu Barajı Projesi ÇED Raporu’nu iptal etti.

Ağva’yı yakından ilgilendiriyor: Mahkeme iptal etti!

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yapılması planlanan Sungurlu Barajı Projesi ÇED Raporu’nu iptal etti.

İstanbul’a su temin edileceği söylemiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli’nin Kandıra İlçesi, Ağva Akçakoca mevkiinde yapılmak istenen Sungurlu Barajı ile ilgili yenilenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu da mahkeme iptal etti.

Mahkeme, sunulan bilirkişi raporunda barajın; toprağa, tarıma, su kaynaklarına verebileceği zararlara dikkat çekildiğini ve bu ÇED raporunda da bazı eksik değerlendirmeler olduğunu aktardı ve projenin devamı için gereken ÇED raporunu yürürlükten kaldırdı.

Mahkeme dosyasına konu olan bilirkişi raporu, özetle şu çarpıcı detaylara dikkat çekmişti:

Baraj gölü ve çevresindeki yerleşimlerde yaşayanların nerelere yerleştirileceği, sosyal ve ekonomik kayıplarının nasıl karşılanacağı konusu belirgin değil. Bölgede tarımsal faaliyetler ile geçimini sağlayan nüfusun ekonomik kayıplarının nasıl karşılanacağı da açık değil.

Sular altında kalacak bitki örtüsü, tarım arazileri ile flora ve fauna kaybı ve kesilecek ağaçların sayısı, doğal-çevresel sürdürülebilirliği zedeleyecek.

HES ile ülke bütçesine yıllık enerji faydası olarak 3.222.000 TL sağlanacak. Bu rakamı, tarım ve ekosistem üzerinde gerçekleşebilecek tahribatın ölçülemez etkileri ile karşılaştırmak mümkün değil.

Su akışının kesintiye uğramasıyla ekolojik sürekliliğin bozulmasına neden olacak. En belirgin etkiyi üreme alanlarına geçişleri baraj tarafından engellenen balık türleri yaşayacak.

Barajın inşaat faaliyetleri sırasında da baraj sahasındaki fauna ve flora olumsuz etkilenecek.

ÇED raporu; su kaynakları açısından, baraj aks yeri, gölalanı, kaya ocağı, depo sahaları ve kırma eleme tesisi ile sınırlı tutulmuş. Projenin su kaynakları bakımından Sungurlu Deresi’nin denize boşaldığı noktaya kadar etkileri olabilir ve bu etkiler yeterince değerlendirilmemiş.

ÇED raporunda, baraj gölü ve çevresine ait tarım arazisi ile ilgili toprağa ilişkin veriler yetersiz, gerçekle uyumsuz ve eksik.

Devlet Su İşleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karara itiraz edilip bir üst mahkemeye taşınmaması halinde Sungurlu Baraj Projesi iptal edilmiş olacak.

İlk ÇED raporu da iptal edilmişti

Barajla ilgili ilk ÇED Raporu; “bölgenin ekosistemini, yaşamını, sosyal yapısını tariflemediği” gerekçeleriyle, İstanbul 11. İdare Mahkemesi ve Danıştay kararı ile iptal edilmişti.

Sungurlu Barajı ile ilgili ikinci ÇED Raporu ise Ekim 2019’da yeniden hazırlanmıştı. 2020 yılının Nisan ayında “ÇED olumlu” kararı verilmişti. Bunun üzerine 2020 yılının Haziran ayında bölge halkı tarafından Sungurlu Barajı’nın ikinci “ÇED Olumlu” raporu karşısında iptal davası açılmıştı.

13 Ekim’de İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nde yapılan duruşmada kararın ilerleyen günlerde taraflara tebliğ edileceği belirtilmişti. Bugün mahkemeden çıkan karara göre İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Sungurlu Baraj Projesi ile ilgili ÇED raporunu iptal etti.