16 Şubat 2021 14:35

Mücahit AK – Bu soruyu bilene 100 altın

Mücahit AK – Bu soruyu bilene 100 altın

Mücahit AK – Bu soruyu bilene 100 altın

Padişah bir kış günü tebdili kıyafet edip baş Vezirini de yanına alarak halkı denetlemeye çıkmış. Bir derenin üstündeki taş köprüden geçerken yaşlı bir köylünün derede derileri işlemek için suda yumuşattığını görüp kolay gelsin muhterem demiş.

Köylüde eyvallah sultanım nasılsınız demiş.

Padişah: 6 ya ne oldu ki bu soğukta buradasın.

Köylü: 6 ya 6 katmazsan o tuz altıya yetmiyor.

Padişah: Gece çalışmadın mı?

Köylü: Çalıştım da el aldı!

Padişah: Bir kaz göndersem ne yaparsın?

Köylü: Cıyaklatmadan yolarım.

Padişah hadi kolay gelsin deyip oradan ayrıldıktan sonra vezirine köylüyle ne konuştuk anladın mı diye sorar.

Vezir: Yok sultanım hiç bir şey anlamadım.

Padişah: Bak sen koca vezir olmuşun dediklerimi köylü anladı da sen nasıl anlamazsın. Eğer yarına kadar anlamazsan seni vezirlikten azat ederim.

Vezir doğru köylünün yanına koşar ve köylüye sana bir kaç soru sorabilir miyim der.

Köylü sor da her soruya cevap yüz altın alırım der.

Vezir kabul edip derki biz tebdili kıyafet çıkmıştık, padişahı nasıl tanıdın da ona hoş geldin sultanım dedin.

Köylü 100 altını aldıktan sonra derki ben dericiyim padişahın sırtındaki kürk çok pahalı onu sultanlardan başkası alıp giyemez ondan anladım.

Vezir 6 ya ne oldu deyince sen 6 ya 6 katmazsan o tuz altıya yetmiyor dedin. O ne demektir?

Köylü bi yüz altın daha aldıktan sonra derki, padişah bana sordu 6 ay yaz geçti de çalışmadın mı ki 6 ay kışında çalışıyorsun dedi. Bende evde 6 kişiyiz 6 ay yazın çalıştığım yetmiyor mecburen kışında çalışıyoruz dedim der.

Vezir ya gece çalışmadın mı dediğinde sen çalıştım da el aldı dedin o ne demekti diye sorar.

Köylü padişah bana sordu çocukların yok mu diye. Bende varda hepsi kızdı, evlenip gittiler dedim.

Vezir son soru sana bir kaz göndersem ne yaparsın dedi sende cıyaklatmadan yolarım dedin o ne demek diye sorar.

Köylü bu soruya para almıyorum kardeş oda sensin cevabını vererek güler…

Bu hikayede de anlatıldığı gibi eğer halktan kopuksanız ve uzaksanız; Padişahlarınız, Genel Başkanlarınız ya da büyükleriniz sizleri bir yere kadar sürükleyebilir. Muhakkak bir gün gelir ve toplumun gerçekleriyle yüzleşirsiniz.

Günümüzde herkes kaz gibi yoldurmaz belki ama biz yine de uyarımızı yapalım. Yetki makamında ki büyüklerimize Allah’tan sağlık sıhhat dilemek gazetecilik görevimiz olsun.

Bir sonra ki yazımızda buluşmak dileğiyle…