10 Aralık 2021 18:34

Şile Belediyesi taşınmazı kiraya veriyor

Şile Belediyesi, Açık İhale Usulü ile taşınmazları kiraya veriyor.

Şile Belediyesi taşınmazı kiraya veriyor

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile aşağıda özellikleri belirtilen yerler ihale edilecektir.


İhalenin Yapılacağı Yer : Şile Belediye Başkanlığı – İhale Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K. 45 Md. Açık Teklif Usulü
İdarenin Adresi : Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL
İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Şefliği’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 22/12/2021 tarihinde ihale saatine kadar Belediyemiz İhale Salonunda şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
Şartname Bedeli 250,00 TL’ dir.