29 Nisan 2020 03:36

Şile Ocaklı Ada Kalesi’ni biliyor musunuz?

Şile Ocaklı Ada Kalesi hakkında yeterince bilgi sahibi misiniz?

Şile Ocaklı Ada Kalesi’ni biliyor musunuz?

Şile Kalesi’nin ( Kastro ) inşası şöyle gerçekleşmiştir:
Bizans İmparatoru Andronikos’un emri ile inşa edilen Kastro’nun kulesi, o devirde isyancı olarak suçlanan prens Aleksios’un ( İdtoria tis Vizantinis Aftokratorias ( Bizans imparatorluğu tarihi ) A.A. Vasiliev Yayınları, Bergadi, 1954. Sayfa 468 ) sürgün yeri olarak kullanılmıştır.
Herkes tarafından tanınan ünlü Bizans tarihi yazarı Honiatis, Bizans imparatoru Komninos’lar soyundan Andronikos’un hayatını kaleme aldığı hikayesinde Şile’nin ‘’ Kule’’si şunları yazar: Aleksios’u tutukladıktan sonra önce hapse attılar, sonra gözlewrini kör ettiler ve sonra Vosporos’un ( Boğaz ) ağzında küçük bir sahil şehri olan Şile’ye sürgüne yolladılar. Aleksios’un hapsedilmesi için Şile’de özel olarak küçük hisar inşa edildi. Kare biçimli hisarın duvarları 12 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğindeydi. Ocaklı adanın çevresinde bulunan adaların isimleriyde şöyleydi. 30 metre yüksekliğindeki iki kayaya ‘’ Ayenanes ‘’ denirdi. Çılgın dalgaların öfkesini üstüne çeken 25 metrelik kocaman, dar ve uzun kayaya da ‘’ Vurtuna ‘’ denirdi. Bu günkü adı ‘’ Uzun Ada ‘’ Bu kaya Şile’nin en önemli dalgakıran kayasıydı. Kış aylarında tersaneye çekilen gemileri korurdu.
1. Öncelikle bu yanlış bir bilgi. Kalenin 2000 yıl önce Cenevizliler tarafından inşa edilmedi. Zaten 1005 – 1797 yılları narasında varlıklarını sürdürüp yok olmuşlardır.
2. Öncelikle tamir görmüş değil, Restorasyon sonucunda bu günkü haline getirildi. Ahmetli’den çıkarılan taşlar ile değil Akçakoca’dan çıkarılan taşlarla Restore edildi.

Bilgi: Atılay Erge