3 Haziran 2023 19:05

Şile’de 439 m² icradan satılık ahşap ev

İstanbul Şile’de 439,96 m² bahçeli ahşap ev icradan satılıktır.

Şile’de 439 m² icradan satılık ahşap ev

Şile’de 439,96 m² bahçeli ahşap ev icradan satılıktır.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şile İlçesi, Balibey Mahallesi 46 Ada, 35 Parsel Sayılı Taşınmazda Bulunan Bahçeli Ahşap Ev Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 439,96 m2
İmar Durumu :Satışa konu taşınmaz 21/10/1992 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli kentsel sit alanı uygulama imar planında kalmakta olup, taşınmaz üzerinde tescilli yapı bulunmaktadır.
Kıymeti : 3.406.289,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 – 10:28
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 – 10:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 – 10:28
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 – 10:2811/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.