26 Mart 2022 19:36

Şile’de 6 dönüm tarla icradan satılık

İstanbul, Şile İlçesi, Değirmençayırı Mahallesi’nde 6 dönüm tarla satışa çıkarıldı.

Şile’de 6 dönüm tarla icradan satılık

İstanbul, Şile İlçesi, Değirmençayırı Mahallesi’nde 5.853 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış).

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Birinci satış günü 18 Mayıs 2022 saat 11:20’da, ikinci satış günü 15 Haziran 2022 saat 11:20’da Şile Nikah Sarayı Fuaye Alanı / Çavuş Mah. Atatürk Cad. Dış Kapı No:30 Şile/İSTANBUL’da gerçekleşecektir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 no’lu taşınmazın özellikleri: 

İstanbul İli, Şile İlçesi, Değirmençayırı Mahallesi, 115 Ada, 1 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz, Değirmençayırı mahallesi merkezine 650 metre mesafede olup yola cephesi yoktur. En yakın yol olan Yener Caddesine 100 metre mesafededir. Üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Parsel çevresi konum itibariyle konut şeklinde teşekkül etmiş olan bölgenin altyapısı tamamlanmış, temizlik, sağlık, su, elektrik, doğalgaz ve alt yapı tesisatı bulunmakta olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Arsa zemin değeri : 5833,55 x 150,00 = 875.032,50 TL
Adresi : Değirmençayırı Mevkii Yener Cad. Sultan Murat Sok. Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 5.853,55 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 Değirmen Köyü Uygulama İmar Planında, kısmen tarımsal nitelikli turizm alanında, kısmen de imar yolunda kalmaktadır.
Kıymeti : 875.032,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçta kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanun faizi ie birlikle, 2886 sayıl Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması| ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır. Taşınmazın üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcılar sorumludur Tarih: 08/09/2014 Sayı: -77831 Maliye Hazinesi
1. Satış Günü : 18/05/2022 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü : 15/06/2022 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri : Şile Nikah Sarayı Fuaye Alanı / Çavuş Mah. Atatürk Cad. Dış Kapı No:30 Şile/İSTANBUL

2 no’lu taşınmazın özellikleri:

İstanbul İli, Şile İlçesi, Değirmençayırı Mahallesi, Gavur Mezarı Mevki, 1689 Ada, 55 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz, Değirmençayırı mahallesi merkezine yürüme mesafesinde olup yola cephesi yoktur. En yakın yol olan Değirmençayırı Caddesine 80 metre mesafededir. Üzerinde naylonları yırtılmış sera vardır. Parsel çevresi konum itibariyle konut şeklinde teşekkül etmiş olan bölgenin altyapısı tamamlanmış, temizlik, sağlık, su, elektrik, doğalgaz ve alt yapı tesisatı bulunmakta olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Arsa zemin değeri : 2641,90 x 125,00 = 330,237,50 TL Sera değeri : 1A grubu 2021 yılı yapı değeri 255,00 TL/m² 240,00 m² x 255,00 TL/m² x0,5= 30.600,00 TL Toplam değer : 360,837,50 TL
Adresi : Değirmençayırı Mahallesi Gavur Mezarı Mevkii Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.461,90 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 Değirmen Köyü Uygulama İmar Planında, tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 360.837,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/05/2022 günü 11:40 – 11:45 arası
2. Satış Günü : 15/06/2022 günü 11:40 – 11:45 arası
Satış Yeri : Şile Nikah Sarayı Fuaye Alanı / Çavuş Mah. Atatürk Cad. Dış Kapı No:30 Şile/İSTANBUL

3 no’lu taşınmazın özellikleri:

İstanbul İli, Şile İlçesi,Değirmençayırı Mahallesi, 127 Ada, 1 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz. Değirmençayırı mahallesi merkezine 1250 metre mesafede olup etrafı ormanla çevrilidir. Yola cephesi yoktur. En yakın yol olan Orhanlı cephesine 570 metre mesafededir. Üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Arsa zemin değeri : 2778,89 x 95,00 = 263.994,55 TL Borçlu hisse değeri : 1/3 88.000,00 TL
Adresi : Değirmençayırı Mahallesi 127 Ada 1 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.778,89 m2
Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 88.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi uyarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır.
1. Satış Günü : 18/05/2022 günü 12:00 – 12:05 arası
2. Satış Günü : 15/06/2022 günü 12:00 – 12:05 arası
Satış Yeri : Şile Nikah Sarayı Fuaye Alanı / Çavuş Mah. Atatürk Cad. Dış Kapı No:30 Şile/İSTANBUL

4 no’lu taşınmazın özellikleri:

İstanbul İli, Şile İlçesi, 1800 Ada, 87 Parsel, Yaka Mahallesi, Karşı Tarla Mevki, Tarla nitelikli taşınmaz, Yaka mahallesi Gülgün Sokak cephelidir. Yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır. Üzerinde 211,36 metrekarelik tek katlı sıvasız 20 – 25 yıllık yapı bulunmaktadır. Yapının ruhsat, iskan belgesi, mimari projesi bulunmamaktadır. Ayrıca 18,83 metre taş duvar ve 1 adet ceviz ağacı bulunmaktadır. Yapı değeri : 2B grubu 2021 yılı yapı değeri 940,00 TL / m² 211,385 m² x 940,00 TL / m² x 0,4 = 79.480,76 TLTaş duvarı değeri : 18,83 x 200,00 TL = 3766,00 TLCeviz ağacı değeri : 500,00 TL Toplam Değeri : 2577276,76 TLBorçlu hisse değeri : 1/11×2577276,76 TL = 234.297,89 TL Adresi : Yaka Mahallesi Karşı Tarla Mevki Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 12.467,65 m2
Arsa Payı : 1/11
İmar Durumu : 17/01/2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Yaka Köyü Uygulama İmar Planında, kısmen tarımsal nitelikli turizm alanında, kısmen de imar yolunda kalmaktadır.
Kıymeti : 234.297,89 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/05/2022 günü 12:20 – 12:25 arası
2. Satış Günü : 15/06/2022 günü 12:20 – 12:25 arası
Satış Yeri : Şile Nikah Sarayı Fuaye Alanı / Çavuş Mah. Atatürk Cad. Dış Kapı No:30 Şile/İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK 127 Md. Göre Satış İlanı Tebliği : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan ( mübrez tapu kaydında belirtilen ) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1156 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22/03/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.