10 Eylül 2021 16:54

Şile’de gündem imar planı değişiklikleri

Şile Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.oturumu 06.09.2021 Pazartesi günü saat 14:30’da Şile Nikah Sarayı’nda gerçekleşti.

Şile’de gündem imar planı değişiklikleri

Şile Belediyesi’ne ait Şile Nikah Sarayı’nda salgın önlemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen Şile Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısı 1. Başkan vekili ve Plan bütçe komisyonu başkanı Kaya Kocaman başkanlığında gerçekleşti.
Gündemde yer alan maddeler görüşülerek, ilgili komisyonlara havalesinin yapıldığı Şile Belediye Meclisi Eylül ayı birinci olağan toplantısı komisyon raporları, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile maddelerin tümü kabul edildi.
Oturum, Belediye Meclisi’nde grubu bulunan parti temsilcilerinin görüşlerinin dinlenmesiyle sona erdi.

Şile Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısının 2.oturumu ise  09.09.2021 Perşembe günü saat 14:30’da  Şile Nikah Sarayı’nda  gerçekleşti.

Şile Belediyesi’ne ait Şile Nikah Sarayı’nda salgın önlemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen Şile Belediye Meclisi, Eylül ayı Meclis toplantısı 2. oturumu 1. Başkan vekili ve Plan bütçe komisyonu başkanı Kaya Kocaman başkanlığında gerçekleşti.

Gündemde yer alan maddeler ;

  1. Ağva Yakuplu mah.(Eski 4 pafta,21 parsel)yeni 3747 ada 5 parselin yer aldığı tepenin ‘Doğal Sit Alanı’ olarak tescil edilmesi ve bu alanın ‘Koruma Amaçlı İmar Planının’ yapılması
  2. UİP-26031,3 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile ilçesi Kızılcaköy Mah. Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin plan değişikliğine yapılan plan itirazı
  3. Şile ilçesi Kızılcaköy Mah. Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin teklif
  4. Şile İlçesi Balibey Mah. Bir kısım turizm tesisi alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
  5. Şile İlçesi Balibey Mah. Emniyet Hizmet Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
  6. Şile İlçesi Meşrutiyet Mah. 5 ada 9 Parsel ve bir kısım tescil harici alana ilşkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi

1,2,3,5 ve 6. Maddeler oy birliği ile kabul edilirken 4. Madde tekrar görüşülmek üzere oy birliği ile imar komisyonuna iadesi gerçekleştirildi.

Şile Belediyesi 1. Başkan vekili ve Plan bütçe komisyonu başkanı Kaya Kocaman’nın, Meclis Üyelerine teşekkür etmesiyle Eylül ayı Meclis Toplantısının 2. oturumu kapatıldı.