17 Mayıs 2024 19:23

Şile’de icradan satılık 7,854,64 m² arsa

Şile’de icradan 7,854,64 m² arsa satılığa çıkarıldı.

Şile’de icradan satılık 7,854,64 m² arsa

Şile’de 7,854,64 m² arsa icradan satılıktır. İlan detayları şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/. 990 Ada, 2 parsel Mevkii, 990 Ada 2 parsel sayılı 7.854,64.M2 miktarlı arsa vasfındaki taşınmaz satılacaktır.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi, Çavuş Mah. 990 Ada, 2 Parsel Sayılı Arsa Satılacaktır. Şile / İST.
Yüzölçümü : 7.854,64 m2
İmar Durumu : Şile Belediye Başkanlığının 22/02/2016 tarih ve
79239824-310.05.02/200727 sayılı imar durumu yazılarında dava konusu taşınmazın imar durumu
İçin; “Söz konusu 990 ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli Sanayi Alanı Uygulama İmar Planında
E:1,00, H:11,50 yapılaşma yoğunluğunda S1 sanayi alanında kalmaktadır” denilmektedir.
Kıymeti : 168.874.760,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

İlanın detaylarını ilan.gov.tr’den bulabilirsiniz