5 Nisan 2023 15:13

Şile’deki taşınmazlara ilişkin imar planı onaylandı

İstanbul’un Şile ilçesindeki iki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Şile’deki taşınmazlara ilişkin imar planı onaylandı

Şile’deki iki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul’un Şile ilçesi Çayırbaşı Mahallesi’ndeki taşınmaza ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) hazırlanan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirildi.

Planın nüfus, yapı ve ulaşım yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğuna ilişkin itirazlar reddedilirken ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporunun hazırlanması gerektiğine yönelik itiraz kabul edildi.

Bu kapsamda bahse konu taşınmaza ilişkin “gelişme konut alanı, park, cami ve yol kullanım kararları getirilmesine” yönelik ÖİB tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanmasına ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda ÖİB’nin yetkili kılınmasına karar verildi.

İstanbul’un Şile ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’ndeki taşınmaza ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar da değerlendirildi. İhtiyaç analizi içeren sosyal ve teknik etki değerlendirme raporunun hazırlanması ve planda ayrılan donatı alanlarının artırılması gerektiği hususlarına yönelik itirazlar kabul edilirken diğer hususlardaki itirazların reddi uygun bulundu.

Bu kapsamda, söz konusu taşınmaza ilişkin “geliştirme konut alanı, park, açık spor tesisi alanı ve yol kullanım kararları getirilmesine” yönelik ÖİB tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması kararlaştırıldı. Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda ÖİB yetkili kılındı.