15 Eylül 2021 15:07

Ağva Kandıra arasında neler oluyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Kandıra-Ağva yoluyla ilgili önemli bir süreci başlatıyor.

Ağva Kandıra arasında neler oluyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, yapımı devam eden İzmit- Kandıra, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu yapımında kullanılmak üzere Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi kuracak. Genel Müdürlüğün 4 milyon 610 bin TL maliyetle hayata geçireceği Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi projesi kapsamında üretilecek materyalin büyük kısmı yol inşaatında kullanılacak

KGM işletecek

Kandıra Nasuhlar ve Ağaçağıl Mahalleleri sınırları içinde inşa edilecek proje kapsamında yer alan ocak alanından patlatmalı açık ocak işletme yöntemi uygulanarak 1 milyon 500 bin ton Kalker madeni üretimi yapılacak ve bu ocakta üretilen kalkerin 395 bin tonu kurulacak kırma-eleme tesisinde kırma ve eleme işlemine tabi tutulacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilecek olan tesiste geriye kalan 1 milyon 105 bin ton kalker ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan İzmit-Kandıra, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu Köprü, Asfalt, Sanat Yapıları ve Toprak İşleri Projesi inşaat güzergahına nakledilecek.

SİT alanı içinde yer alıyordu

Öte yandan, hayata geçirilecek proje kapsamında, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yapmış olduğu arazi çalışmasında ruhsat alanın 21,47 hektarlık hammadde sahasının bir kısmının 1. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde kaldığı tespit edildi. Bununla birlikte, projenin sit alanı içinde kalan bölümüyle ilgili revizyona gidildi ve daha önce sit alanı içinde yer alan faaliyet alanları sit alanı dışına çıkartıldı.

ÇED süreci tamam

Geçtiğimiz ağustos ayında ÇED süreci başlatılan projede sona gelindi. “ÇED gerekli değil” kararı çıkan Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisinin yakın zamanda yapımına başlanılması bekleniyor. Sahada günde 16 saat ayda 25 gün ve yılda 12 ay (300 gün) çalışma yapılacağının öngörüldüğü proje alanına en yakın yerleşim birimi ise 425 m kuzeydeki Ağaçağıl Mahallesi’ne ait konutlar.

Projenin ÇED raporunda belirtilen en yakın yerleşim yerleri ise şu şekilde:

– 425 metre kuzeyindeki Ağaçağıl Mahallesine ait konutlar,
– 1950 metre kuzeydoğusundaki Ağaçağıl Mahalle merkezi,
– 1250 metre güneydoğusunda ise Nasuhlar Mahalle merkezi

Kaynak: En Kocaeli-Talha Yıldırım