15 Haziran 2022 21:49

Kandıra Ağva yolunda neler oluyor?

Karayolları Genel Müdürlüğünün İzmit-Kandıra, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu için çalışmalar devam ediyor. İki şehir için de büyük öneme sahip yol projesi için ilave izin de çıktı.

Kandıra Ağva yolunda neler oluyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 1. Bölge Müdürlüğü Kandıra ile İstanbul arasında önemli bir yol projesini hayata geçiriyor. KGM’nin söz konusu yol projesine göre, büyük kısmı yol inşaatında kullanılmak üzere Kandıra Nasuhlar ve Ağaçağıl Mahalleleri sınırları içinde kurulan Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisine bu kez de genişleme izni verildi.

Hazırlıklar geçen yıl başladı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve yapımının 5 yıl süreceği tahmin edilen İzmit-Kandıra, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu yapımında kullanılmak üzere geçtiğimiz yıl bir Kırma-Eleme Tesisi yapılması için ÇED Raporu hazırlanmıştı. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ÇED raporu hazırlanan ve onay alan projenin çalışmaları da alan üzerindeki ağaçların Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesilerek sahanın altyapısının hazırlanmasıyla başlamıştı.

Sit alanı içindeydi

Öte yandan, hayata geçirilecek proje kapsamında, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yapmış olduğu arazi çalışmasında ruhsat alanın 21,47 hektarlık hammadde sahasının bir kısmının 1. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde kaldığı tespit edildi. Bununla birlikte, projenin sit alanı içinde kalan bölümüyle ilgili revizyona gidildi ve daha önce sit alanı içinde yer alan faaliyet alanları sit alanı dışına çıkartıldı.

ÇED izni çıktı 

Söz konusu tesisin sit alanı içinde kalan büyük kısmının iptal olması nedeniyle yeniden revize edien projede genişletmeye gidilmesi planlanarak toplam ÇED alanın 18,79 hektardan 24,73 hektara çıkartılmasına karar verildi. Söz konusu genişleme nedeniyle yeniden ÇED başvurusunda bulunan Karayolları Genel Müdürlüğünün bu başvurusuna “ÇED gerekli değildi” kararı çıktı.

Maliyeti değişmedi, alanı büyüdü

Alanı büyüyen ancak 4 milyon 610 bin TL’lik maliyetinde bir değişiklik olmayan ve Kandıra Nasuhlar ile Ağaçağıl Mahalleleri sınırları içinde inşa edilecek proje bünyesinde günde 16 saat, ayda 25 gün ve yılda 12 ay (300 gün) çalışma yapılacağı öngörülüyor. Söz konusu tesis projesi kapsamında, patlatmalı açık ocak işletme yöntemi uygulanarak 1 milyon 500 bin ton Kalker madeni üretimi yapılacak ve bu ocakta üretilen kalkerin 395 bin tonu kurulacak kırma-eleme tesisinde kırma ve eleme işlemine tabi tutulacak.

Yol inşaatına nakledilecek 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilecek olan tesiste geriye kalan 1 milyon 105 bin ton kalker ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan İzmit-Kandıra, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu Köprü, Asfalt, Sanat Yapıları ve Toprak İşleri Projesi inşaat güzergahına nakledilecek.

5 yıllık kullanım izni var 

Tesisin üretim yapması için alınan hammadde üretim izni kapsamında, Kandıra-Ağva yolu projesi için 5 yıl süre ile verilen saha, yalnızca yol inşaatı kapsamında kullanılarak projenin tamamlanmasının ardından üretim işlemleri sona erdirilecek ve alanın rehabilitasyonu yapıldıktan sonra terk edilecek.