19 Temmuz 2023 19:12

Şile Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi birlikte çalışıyor

Şile Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden tüm unsurlara karşı tedbiri elden bırakmayarak, yıl boyunca sivrisinek, kene, pire ve karasinek gibi vektörlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürerek Erciyes Üniversitesi ile yeni bir projeye imza attı.

Şile Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi birlikte çalışıyor

İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, tüm mahallelerdeki caddeler, sokaklar, açık alanlar, durgun sular, rögarlar, fosseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerleri düzenli olarak larvaya karşı ilaçlanıyor.

Şile Belediyesi Erciyes Üniversitesi ile ortaklaşa projeye imza atıyor

Şile Belediyesi, özellikle yaz döneminde tüm ilçelerde ciddi bir sorun olarak toplum sağlığını etkileyen vektörle mücadele için bilimsel destek ile çalışmalarını sürdürüyor. Şile Belediyesi bu konuda ciddi bir adım atarak Erciyes Üniversitesi’ndeki Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERVEK) ile ortaklaşa proje yürütmeye başladı. Bu proje çerçevesinde, 15-23 Temmuz tarihleri arasında Şile ve çevresinde saha çalışmaları yapılarak çeşitli odaklardan sivrisinek örnekleri toplanıyor.

“Sürdürülebilir eylem planı oluşturuyoruz”

Toplum sağlığının ve huzurunun her şeyden önemli olduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Halk sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadelede Şile Belediyesi olarak ERVEK ile yürüttüğümüz proje sayesinde, Şile genelinde sivrisinek, kene ve diğer vektör potansiyeli olan eklem bacaklılar ve bu vektörlerle bulaşan hastalıkların tespiti ve çözümleri için sürdürülebilir bir eylem planı oluşturuyoruz. Bu çalışmalar, Erciyes Üniversitesi bünyesindeki akademik yaklaşıma sahip ERVEK ile iş birliği yaparak, Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda önemli bir halk sağlığı problemi olarak ortaya çıkan invaziv sivrisineklerin yayılma potansiyelini asgariye indirmeyi hedefliyoruz. Proje sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıl da devam ederek geniş çaplı bir çalışmayı kapsıyor. Bu noktada ERVEK Merkezi Müdürü ve Proje Yürütücüsü Sayın Prof. Dr. Alparslan Yıldırım’a ve Vektör Mücadelesi ve İlaçlama Hizmetlerini etkin olarak yürüten Şile Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personelimize özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje multidisipliner çözümler ortaya koyacak

Şile Belediyesi ve ERVEK projesi, Türkiye genelinde sivrisinek, kene ve diğer vektör potansiyeli olan eklem bacaklılar ve bu vektörlerle bulaşan hastalıkların tespitine ve çözümlerine yönelik multidisipliner çözümler üretmeyi hedefliyor. Elde edilecek saha ve laboratuvar verileri, vektör mücadelesi için değerlendirilerek coğrafik bilgi sistemi üzerinden sivrisinek türlerinin dağılımları ve risk haritaları oluşturulacak. Ayrıca, sivrisinek popülasyonlarındaki Zika, Deng Humması, Chikungunia ve Batı Nil Virüsü gibi arbovirusların varlığı ve risk potansiyelleri, entegre biyoteknolojik yaklaşımlarla ortaya konulacak.

Proje 2 sezon sürecek

Şile’de iki sezon boyunca sürecek olan proje, 2024 sezonunda vektör mücadelesi ve ilaçlama birimleri ile entegre çalıştaylar düzenlemeyi ve efektif entegre mücadele yöntemlerini hayata geçirmeyi hedefliyor. Sahada yapılan çalışmalar ve elde edilecek veriler, vektör mücadelesinden sorumlu tüm belediye birimleriyle paylaşılacak ve efektif mücadele yöntemlerinin hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunulacak.

Sağlık kahramanları Şile’de Buluşuyor: Belediye ve ERVEK vektör mücadelesine odaklanıyor