14 Haziran 2021 15:58

Şile Belediyesi Meclis görüşmeleri sona erdi

Şile Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantısının 2. oturumu salgın önlemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Şile Belediyesi Meclis görüşmeleri sona erdi

Şile Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci olağan toplantısı, 1. Başkan vekili ve Plan bütçe komisyonu başkanı Kaya Kocaman başkanlığında yapılan oturum ile tamamlandı.

11 Haziran Cuma günü, saat 14.30’da başlayan toplantı, Şile Nikâh Sarayı’nda, Şile Belediyesi 1. Başkan vekili ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Kaya Kocaman başkanlığında yapıldı.

Gündemde yer alan maddelerin tek tek görüşülerek, ilgili komisyonlara havalesinin yapıldığı Şile Belediye Meclisi Haziran ayı birinci olağan toplantısı komisyon raporları, oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile maddeler tümü kabul edildi.

Oylamaya Sunulan Komisyon Raporları Oy Çokluğu ile Kabul Edildi

Şile Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci olağan toplantısında gündem maddeleri olan,

“1. Müdürlük Kurulması.

2. Müdürlük Unvan Değişikliği.

3. Sahilköy Mahallesi 1022, 046, 045, 044, 1000, 999, 998, 997 ve 025 parsel sayılı taşınmazlara sokak ismi verilmesi.

4. Yeniköy Mahallesi 117 ada 9 parsel sayılı taşınmazlara sokak ismi verilmesi.

5. UİP-24958, 3  PİN  Numaralı  İmrendere  Mahallesi  1/1000  Ölçekli  Uygulama  İmar Planı Değişikliğine İlişkin İtirazlar.

6. UİP-8935, 5. Numaralı  Üvezli  Mahallesi  1/1000  Ölçekli  UİP  Değişikliğine  İlişkin İSKİ İtirazı.

7. Şile  İlçesi  UİP-26031, 3  Numaralı  Kızılcaköy  Mahallesi  1/1000  Ölçekli  UİP Değişikliğine ilişkin İtiraz.

8. Şile İlçesi İmrenli Mahallesi 2230 ada 340 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

9. Şile  İlçesi  UİP-29372,1 PİN  Numaralı  Kurfallı  Mahallesi  1/1000  Ölçekli  UİP Değişikliği’nin İtirazları.

10. Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, Bir Kısım Turizm Tesisi Alanlarına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

11. Dilek ve Temenniler…” madde üzerinden oylanarak, Şile Belediyesi 1. Başkan vekili ve Plan bütçe komisyonu başkanı Kaya Kocaman tarafından oylamaya sunuldu. Maddelerin tümü mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Oturum, Belediye Meclisi’nde grubu bulunan parti temsilcilerinin görüşlerinin dinlenmesiyle sona erdi.