2 Eylül 2020 16:20

Şile’deki sahipsiz gemi satışa çıkarılıyor!

Şile Balıkçı Barınağı içerisinde terk edilen Derin DenizI isimli Türk bayraklı gemi, 17 Eylül’de satışa çıkarılacak.

Şile’deki sahipsiz gemi satışa çıkarılıyor!

Şile Balıkçı Barınağı içerisinde terk edilen 1976 inşa DERİN DENİZ isimli Türk bayraklı gemi, 17 Eylül’de ihale usulüyle satışa çıkarılacak. 342 bin TL’lik geminin satışı saat 15.00’te açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

1 Aralık 1976 yılında inşa edilen Derin Deniz I isimli Türk bayraklı gemi 58.53 metre uzunluğunda, 10.36 genişliğinde. Şu anda Şile Balıkçı Barınağı içerisinde terk edilmiş halde bekliyor.

17 Eylül’de satışa çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale şartnamesi ve ihale dökümanına ulaşmak mümkün. 342 bin TL’lik geminin ihalesi 17 Eylül tarihinde saat 15.00’te açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

İhaleye Katılabilmek için gereken şartlar;

  1. Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim (telefon, gsm, mail, faks) ve adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirtir yazılı beyanın,

2. İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,

3. Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,

4. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı  olduğuna dair belge.

5. Tüzel kişiliği temsil edenin noter tasdikli imza sirküleri örneği,

6. İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

7. Vergi Levhasının fotokopisinden (Aslı, iade edilmek üzere ibraz edilecektir) oluşan dosyanın eksiksiz olarak 17.09.2020 tarihinde saat 11:00’a kadar Şile Liman Başkanlığı’na teslim edilecek.