6 Temmuz 2022 20:14

Türk tarihinin seyrini değiştiren savaşlar

Yaklaşık olarak 5000 yıllık bir zamanı kapsayan Türk tarihi, uygarlık tarihinin önemli bir parçasıdır. Türkler, Bu 5000 yıl içinde zengin bir medeniyet, büyük bir kültür inşa etmiş ve birden fazla büyük devlet kurmuşlardır. Diğer birçok medeniyet, bu özellikleri ve tarihe bıraktıkları etkileyici miras sebebiyle Türk tarihi ve kültüründen etkilenmişlerdir.

Türk tarihinin seyrini değiştiren savaşlar

Yaklaşık olarak 5000 yıllık bir zamanı kapsayan Türk tarihi, uygarlık tarihinin önemli bir parçasıdır. Türkler, Bu 5000 yıl içinde zengin bir medeniyet, büyük bir kültür inşa etmiş ve birden fazla büyük devlet kurmuşlardır. Diğer birçok medeniyet, bu özellikleri ve tarihe bıraktıkları etkileyici miras sebebiyle Türk tarihi ve kültüründen etkilenmişlerdir.

Elbette ki tarih, aynı zamanda büyük savaşların da tarihidir. İçinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere 16 büyük devletin kurulduğu Türk tarihinde de birçok büyük ve önemli savaş yaşanmıştır. Peki Türk tarihine yön veren savaşlar neler? Türk tarihi için önemli olan savaşlar ve Türk tarihine yön veren savaşların tarihleri hakkındaki bilgileri, sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

Talas Savaşı (751)

751 yılında Abbasiler ile Çinliler arasında gerçekleşen bu savaşta Türkler, Abbasiler ile birlikte hareket etmiş ve Çinliler mağlup edilmiştir. Kazanılan bu savaş, Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasını hızlandırdığı için Türk tarihi için önemli olan savaşlar arasında yerini almaktadır.

Dandanakan Savaşı (1040)

Selçuklular ile Gazneliler arasında gerçekleşen bu savaşı, Selçuklu Devleti kazanmıştır. Bu zaferle beraber Gazne Devleti yıkılma sürecine girerken; Selçuklu Devleti ise resmen kurulmuştur.

Malazgirt Savaşı (1071)

26 Ağustos 1071 tarihinde Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusuyla, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusu arasında yaşanmış ve Selçukluların kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Anadolu’nun kapısını Türklere açan Malazgirt Savaşı bu özelliğiyle, Türk tarihinde önemli olan savaşlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Miryokefalon Savaşı (1176)

Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen bu savaşı, Anadolu Selçuklular kazanmıştır. Savaşın neticesinde, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türklere açılan Anadolu’nun, artık Türk yurdu olduğu kabul edilmiştir. Miryakefalon savaşı bu özelliği sebebiyle, Türk tarihi için önemli olan savaşlar arasında girmiştir.

Kösedağ Savaşı (1243)

3 Temmuz 1243 tarihinde Moğollar ile Anadolu Selçuklu Devletini karşı karşıya getiren savaşı, Anadolu Selçuklular kaybetmiştir. Selçukluların egemenliğini kaybetmesi ve Moğol hâkimiyeti altına girmesi sonucu Anadolu’da beylikler dönemi başlamıştır.

Birinci Kosova Savaşı (1389)

Osmanlı Devleti ile Sırplar arasındaki bu savaşı Osmanlılar kazanmış ve Türkler Balkan coğrafyasındaki en büyük siyasi ve askeri güç haline gelmiştir.

İstanbul’un Fethi (1453)

Hiç kuşkusuz ki ‘Türk tarihine yön veren savaşlar neler?’ diye sorulduğunda verilecek cevaplardan bir tanesi de İstanbul’un Fethi olacaktır. 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen bu fethin sonucunda, Orta Çağ bitmiş, Yeni Çağ başlamış, Bizans İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiş ve İstanbul, Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti olmuştur.

İkinci Kosova Savaşı (1448)

Osmanlıları Balkanlardan atmak için oluşturulan Haçlılar ile Osmanlı Devleti’ni karşı karşıya getiren bu savaşı Osmanlılar kazanmıştır. Bu savaşın neticesinde Avrupa, Balkanların Osmanlı egemenliğine geçtiğini kabul etmek zorunda kalmıştır.

Mohaç Meydan Muharebesi (1526)

Osmanlı Devleti ve Macarlar arasında gerçekleşen savaş, Macaristan’ın büyük bir bölümünün Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle sonuçlanmıştır.

Ridaniye Savaşı (1517)

Osmanlılar ile Memlükler arasındaki savaşın kazananı Osmanlılar olmuştur. Bu galibiyetin sonunda Halifelik Osmanlılara geçmiş ve Kutsal Emanetler İstanbul’a getirilmiştir.

Preveze Deniz Savaşı (1538)

Papa’nın çabalarıyla oluşturulan Andre Doria komutasındaki Haçlı Donanması ile Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması’nın 28 Eylül 1538’de karşı karşıya gelmesiyle başlayan savaşı Osmanlılar kazanmış ve alınan bu galibiyetle, Akdeniz kesin olarak Osmanlı kontrolüne girmiştir.

1. Dünya Savaşı (1914 – 1918)

İttifak devletleri ile beraber savaşa giren Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğuyla birlikte bu savaşın kaybedeni olmuştur. Savaşın sonunda, 30 Ekim 1918 tarihinde İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan ve çok ağır şartlar içeren Mondros Ateşkes Antlaşması’yla Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş; Osmanlı toprakları da İtilaf Devletleri tarafından işgale uğramıştır.

Kurtuluş Savaşı (1919 – 1922)

1919 ile 1922 yılları arasında birden fazla cephede gerçekleşen Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin varoluş mücadelesi olması sebebiyle ‘Türk tarihine yön veren savaşlar neler?’ diye sorulduğunda belki de akla gelen ilk cevap olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen bu savaşta; Batı, Güney ve Doğu cephelerinde yıllar süren mücadelelerin neticesinde Anadolu, düşman işgalinden kurtarılmış ve 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti resmen kurulmuştur.